HACCP – legislatíva

Vytlačiť

V rámci našich služieb vykonávame monitoring v zmysle HACCP v oblasti Veľkého Krtíša.

Krátky úvod pre širokú verejnosť.

Čudná nič nehovoriaca skratka. Na prvý pohľad tak vyzerá. V normálnej ľudskej reči znamená toto:

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points


Analýza nebezpečia/narušenia zdravotnej alebo hygienickej neškodnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zabezpečenie kontroly v týchto bodoch.


Je to prístup k zabezpečeniu výroby zdravotne neškodných jedál. Systém bol vypracovaný v 60-tych rokoch na objednávku NASA a v roku 1971 bol tento systém prvý krát zverejnený na národnej konferencii o ochrane jedál v Denveri - USA. V roku 1993 FAO / WHO prijala Kódexovú smernicu pre aplikáciu systému HACCP v praxi.

Zákony a nariadenia v Slovenskej republike s dosahom na HACCP. Ich zoznam nie je konečný, keďže legislatíva nášho štátu je mimoriadne živá a rada sa mení. 

A o čom to teda ľudskou rečou je?  Je to súhrn opatrení, postupov a pokynov, ktoré prevádzke pomáhajú fungovať tak,

aby neohrozili či už vedome, alebo nevedome zdravie zákazníkov. Bezchybná prevádzka - rovná sa zarábajúca  prevádzka.