Reklama

Deratizácia ľudovo?

... je ťažké niečo napísať o tejto zaujímavej téme. Deratizácia je tajomné slovo. Prečo tajomné? Lebo!

Ale nie, počas mojej práce v tejto fakt fascinujúcej činnosti som sa stretol s reakciami od wau až po fúúúúj!

Jedna skupina je prekvapená, čo všetko to s nimi býva bez platenia nájomného  a tá druhá už len pri pomyslení 

na tých drobčekov chytá alergickú reakciu s nekontrolovaným škrabkaním sa po celom tele.

Teraz vážne: deratizácia je názov pre výkon činností, ktoré slúžia  k regulácii výskytu hlodavcov na mieru

únosnú. Ich úplná likvidácia tzv. na nulu je nereálna. Však skúste vytiahnuť vzduch spod dlane na stole...

Vždy je to však činnosť dlhodobá a myslím si, že aj zodpovedná.

Reklamná plocha

Reklamná plocha