Reklama

Kto musí vykonávať pravidelnú deratizáciu?

...takže ak máte potravinársku prevádzku povinnosť vykonávať pravidelnú deratizáciu máte aj Vy!

...tiež povinnosť vykonať deratizáciu máte aj vtedy ak vo vašom meste či obci platí tzv.VZN, Všeobecne záväzné nariadenie o výkone deratizácie...

A ako sa vykonáva?
-výlučne schválenými prípravkami v zmysle platnej legislatívy a preškolenými, skúsenými pracovníkmi s platným osvedčením pre výkon tejto činnosti

-dobrá firma si urobí prieskum a cenu Vám nebude "strieľať" cez telefón

-vždy sa opýtajte na referencie od firiem, kde už firma vykonávala deratizačné práce

Reklamná plocha

Reklamná plocha